Prevenció d’incendis forestals

Mapa Interactiu

Per prevenir els grans incendis forestals que ens amenacen avui dia, necessitem unes infraestructures de prevenció, consistent amb zones on la vegetació estigui aclarida i es fomenti la discontinuïtat vertical per tal que el foc baixi de les copes a terra i proporcioni oportunitats d’extinció en condicions favorables.

Aquestes zones es denominen Punts Estratègics de Gestió Prioritària. Els podeu consultar en el Mapa Interactiu de Prevenció d’Incendis.