Prevenció d’incendis forestals

Mapa Interactiu

Per prevenir els grans incendis forestals que ens amenacen avui dia, necessitem unes infraestructures de prevenció, consistent amb zones on la vegetació estigui aclarida i es fomenti la discontinuïtat vertical per tal que el foc baixi de les copes a terra i proporcioni oportunitats d’extinció en condicions favorables.

Els documents de planificació territorial i conjunta defineixen els diferents tipus d’àrees a actuar per la prevenció d’incendis. Podeu consultar aquestes àrees en el Mapa Interactiu de Prevenció d’Incendis.
Podeu consultar la vostra finca introduint la referència cadastral.

Tipus àreaObjectiu, utilitat operativa i ubicació
Punt Estratègic de gestióCanviar el comportament de l’incendi: disminuint la velocitat de
propagació, la longitud de flama o l’activitat de capçades.
Facilitar les tasques d’extinció.
– Punts crítics topogràficament: colls, nusos de carena, nusos de
barranc, fons de barranc, vessants no alineats amb el vent.
– Llocs no crítics topogràficament però que ofereixen una oportunitat
pel tipus de combustible (p.ex. àrees en zones forestals intercalades
entre zones de conreus).
Àrea foment de la gestióReduir la vulnerabilitat de les zones forestals front als incendis i/o
millorar l’eficàcia de les AE i FAE
Queden fora del pressupost d’inversió directa.
Són zones on cal fomentar i mantenir una gestió activa: boscos
(preferentment amb IOF), conreus, etc.
Interfície urbana forestalReduir el comportament de l’incendi que s’acosti a la urbanització (en
funció de l’amplada i ubicació serà més o menys útil en l’extinció).
Millorar la mobilitat al voltant de la urbanització.
Alentir la progressió d’un foc generat a la urbanització.

Actuacions del Programa Anual 2021

aclarida de millora, deixant els millors exemplars

Durant el 2021 l’Associació ha actuat en 102,03 ha forestals amb una inversió total de 150.347,86€ que s’han finançat amb la subvenció rebuda per la Diputació de Barcelona. Aquestes actuacions s’han dut a terme en 9 finques dels municipis de Bellprat, Sant Martí de Tous, Santa Margarida de Montbui i La Pobla de Claramunt.

La inversió total realitzada durant el 2021, 147.815,41€ han anat destinats a treballs forestals i 2.532,45€ a despeses de funcionament de l’Associació.

La discontinuïtat vertical

Les actuacions forestals han consistit  en aclarides de millora i estassades de matollar a 5 finques, una aclarida de plançoneda d’un bosc cremat els anys 80 i un tancat per silvopastura per manteniment d’una zona treballada l’any 2019 a 4 finques. Aquestes actuacions han servit per modificar l’estructura dels boscos situats en àrees de gestió prioritària fent-los menys perillosos en cas d’incendis forestals al disminuir-ne la càrrega de combustible i trencar la continuïtat vertical del combustible per així evitar focs de capçades que en dificulten l’extinció.

Conservació de la biodiversitat

Un cop retirat els arbres amb destí estella per biomassa o serradora, es tallen les restes a un màxim de 50 cm i es deixen properes a terra. Això afavoreix la putrefacció i, per tant, la reincorporació dels nutrients al sòl. És també molt important per conservació de la biodiversitat deixar fusta morta al terra que proporcionarà diferents hàbitats a insectes i altres espècies.

La recapitalització del bosc

Per capitalització del bosc és el potencial econòmic que pot tenir els arbres i la fusta que hi ha.
La gestió forestal continuada fins al segle passat havia cuidat sempre aquest capital. Després de seixanta anys d’abandonament, molts boscos és troben en mal estat de capitalització.
En les actuacions preservem els millors exemplars d’arbres, amb millor genètica, que en el futur donaran un bosc de qualitat i retirem els de menys valor comercial, torçats o forcats. Això és una de les raons perquè aquestes actuacions son tan deficitàries i necessiten ajut públic.
En les fotos podem apreciar el límit de l’actuació i com es troba el bosc no gestionat just al costat.