Planificació Forestal Conjunta

El PTGMF ha de ser una eina pràctica i útil pel gestor forestal, la qual, davant les diferents realitats del sector i la propietat forestal, faciliti el donar resposta a les propostes de gestió de tot el territori forestal català, al mateix temps que ser útil a l’Administració forestal per aprovar i fer el seguiment dels treballs previstos.

Plans Conjunts en l’àmbit de l’Associació

La nostra Associació va ser pionera amb la redacció de Plans Conjunts. Actualment disposem de tres Plans aprovats, que abasten nou municipis: Bellprat, Miralles, Tous, Carme, Orpí, Vilanova del Camí, La Torra de Claramunt, La Pobla de Claramunt i Montbui, amb un total ordenat de 7.758 ha forestals.

Aquests Plans van ser promoguts per l’Associació amb els ajuts del Centre de la Propietat Forestal (80%) i dels Ajuntaments (20%).

Procediment d’ahesió

Tots els propietaris que no disposin d’un Pla Tècnic Forestal particular, es poden adherir gratuïtament al Pla Conjunt i passar a disposar d’un Pla particular.

Els passos a seguir per l’adhesió i obtenció del Pla Tècnic particular són:

1) Sol.licitar al Centre de la Propietat Forestal (CPF) una còpia del Pla Conjunt corresponent a les parcel.les forestals del propietari. Per això cal:

       a) Descarregar i omplir amb les dades de la finca els impressos d’adhesió:

            Model de sol·licitud d’adhesió a un PTGMF conjunt

            Annex a la sol·licitud

       b) Fer registre d’entrada dels impresos (sol·licitud i annexes) acompanyada de la documentació acreditativa de titularitat que posa en el mateix imprès (nota registral, DNI…) en qualsevol de les oficines de registre de la Generalitat (DARP Igualada, etc)

    c) Si pot ser, enviar per correu electrònic els mateixos PDF’s per facilitar la tasca d’extracció de la informació dels PTGMFc a cpf@gencat.cat assumpte “adhesió al PTGMFc   àrea planificació”.

  1. 2)Esperar rebre del CPF el document proposat del Pla Tècnic de la finca. Una vegada el propietari ha examinat el document proposat té dues possibilitats:

      a) Si està totalment conforme amb la planificació proposada, sols li cal comunicar al CPF la seva conformitat per obtenir el Pla Tècnic de manera gratuita.

        b) Si vol fer esmenes (nous camins, rompudes, altres modificacions…) pot acudir a un Enginyer Tècnic Forestal per tal de que li fagi les esmenes i presentar-les al CPF.

Documents de presentació: