Pastures extensives

Projecte agrosilvopastoral per el manteniment del sotabosc

Després d’efectuar treballs d’aclarides i estassades en les zones prioritàries de prevenció d’incendis, cal pensar en el manteniment. Actualment tenim dues zones de pastura extensiva amb rucs i cavalls dins l’àmbit de l’Associació. L’objectiu és mantenir el creixement de la vegetació de sotabosc per tal de conservar la discontinuïtat vertical del combustible.