Life Climark

Més enllà del carboni

El projecte CLIMARK té com a principal objectiu contribuir en la mitigació del canvi climàtic i augmentar la capacitat d’embornal dels boscos mediterranis promovent la seva gestió forestal multifuncional i mitigadora amb la creació d’un mercat de crèdits climàtics.

Objectius

Objectius específics del projecte

1. Mantenir i millorar la capacitat mitigadora dels boscos de l’Europa mediterrània.

2. Dissenyar un mercat local de “crèdits climàtics” com a eina per a incentivar una gestió forestal multifuncional mitigadora.

3. Sensibilitzar, capacitar i proveir d’eines a tots els actors interessats en la compensació d’emissions mitjançant “crèdits climàtics”.

Col.laboració amb l’Associació

L’Associació col·labora amb el projecte CLIMARK des de fa dos anys. Actualment estem preparant diverses actuacions pilot dins l’àmbit de l’Associació.

Properament anirem actualitzant la informació.