Incendi Bellprat, Miralles i Tous

El passat 24 de Juliol de 2021 es va produir l’incendi de la Serra de Queralt, afectant als municipis de Bellprat, Santa Maria de Miralles i Sant Martí de Tous dins l’àmbit de l’Associació.

Des del dia següent a l’incendi, totes les administracions es van posar a la feina de treballar coordinadament per tal de poder redactar un Projecte de Restauració de la zona cremada.

Agraïm sincerament des de l’Associació els esforços de coordinació i mitjans dedicats, del Departament Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, del Centre de la Propietat Forestal, del cos d’Agents Rurals, del cos de Bombers i GRAF, dels ADF i dels Ajuntaments, i en especial a totes les persones, alts càrrecs i tècnics que en ple mes d’agost, i en mig de vacances han assistit a les reunions i treballat per tal que el projecte sigui una realitat el mes de setembre.

També un emotiu record a la memòria d’en Jaume Olivella i Domingo, president de l’Associació, que va traspassar el passat dia 4 d’agost de 2021, just després d’assistir a la primera reunió de coordinació de l’incendi.

Projecte de Restauració de la zona cremada

La Diputació de Barcelona, en el marc del conveni de col·laboració amb l’Associació de propietaris forestals Serres de Miralles-Orpinell, i dels Ajuntaments dels seu àmbit territorial, en col·laboració amb els tècnics del Departament Departament Accio Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del Centre de la Propietat Forestal, ha redactat el següent projecte per tal de fer front a la restauració de la massa forestal afectada per l’incendi forestal amb una extensió total de 1.823,90 ha, de les quals 1.388,84 ha forestals. De la superfície afectada, 1.302,33 ha formen part de l’Espai Natural Protegit del Sistema prelitoral central i estan dins de la Xarxa Natura 2000. 

Objectius

Els objectius que es pretenen aconseguir després de l’execució d’aquest projecte són: 

  • Planificació i gestió forestal post incendi a escala de paisatge (no de finca). 
  • Regeneració de la coberta vegetal. 
  • Reducció de l’erosió del sòl. 
  • Conservació de la fertilitat del sòl. 

S’han dissenyat i delimitat 7 tipus d’actuació en funció de la pendent, l’erosionabilitat potencial, la intensitat de crema de l’incendi i la morfologia de les vessants. L’objectiu principal és l’estabilització de les vessants cremades amb estructures naturals (feixines, albarrades o brancada trossejada) per evitar problemes d’erosió i la retirada de la fusta cremada de les zones accessibles per tal de facilitar la regeneració de la vegetació.

S’ha d’evitar perdre els primers centímetres de sòl que son els més fèrtils i on actualment hi ha les llavors que van disseminar els pins durant l’incendi.

Et pots descarregar el document complert

Vista des de les agulles de Miralles de la zona dels treballs

Inici dels treballs de restauració

Les actuacions de restauració es van iniciar el 13 de desembre del 2021, la Diputació de Barcelona va fer una aportació inicial de 110.000,00€ i l’Associació de Propietaris Forestals Serres de Miralles-Orpinell de 115.000,00€. Actualment s’han associat al projecte de restauració conjunt 14 finques dels municipis de Bellprat, Sant Martí de Tous i Santa Maria de Miralles, un total de 621,66 hectàrees forestals. L’objectiu de la restauració es realitzar actuacions amb criteris sostenibles amb una visió territorial i no a escala de finca, ja que les actuacions que s’hi realitzaran determinaran com serà el paisatge dels anys vinents.

També s’han començat els treballs d’arranjament de camins existents que estaven en mal estat i les construccions de camins d’algunes zones inaccessibles

La conservació del sòl fèrtil afavoreix la regeneració espontània

Document complert

El Pirocumulonimbus o la tempesta de foc

Els incendis forestals generen els seus propis núvols, són els pirocúmuls. Anys enrere, “esporàdicament els incendis feien pirocúmuls, ara tots els incendis ens ho fan, per petits que siguin”. Segons la càrrega forestal que hi ha, la temperatura i altres circumstàncies, “la columna de fum del foc trenca la primera capa de l’atmosfera i genera un pirocúmul”.

Els pirocúmuls poden mutar en pirocumulonimbus i, si això passa, tot es complica a un altre nivell. “És com tenir una xemeneia” enmig de l’incendi, i aquest “deixa de propagar-se segons les característiques del terreny” i el que li passa és que el comportament de la xemeneia precipita el foc des de dalt.

L’incendi, va desenvolupar comportaments d’alta intensitat que van generar diversos pirocúmuls. Un d’ells, el de la tarda del dia 25, va evolucionar a pirocumulonimbus, obligant a anticipar mesures de seguretat per al dispositiu desplegat al territori de Bombers, ADF, BRIF i altres organitzacions que donaven suport al dispositiu. 

Seqüencia de talls del time lapse del pirocumulonimbus de l’incendi de Santa Coloma de Queralt (iniciat el dia 24 de juliol) que es va desenvolupar la tarda del dia 25 de juliol del 2021 a les 19.30 h. Font: Bombers 

Com planificar tallar un bosc cremat

L’actuació davant d’un bosc cremat planteja molts interrogants de quines són les millors decisions per tal d’afavorir una millor recuperació i restauració tant del bosc com de la seva biodiversitat.

Com és natural hi ha diferents opinions i propostes. Adjuntem aquest article publicat a la revista Silvicultura 81 del Centre de la Propietat Forestal on resumeix un estudi efectuat per la Universitat de Girona comparant diferents metodologies d’actuació després de l’incendi.