ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

Dissabte 21 de maig del 2022
Hora: 10:00 hores (9:30 en primera convocatòria)
Lloc: Can Alemany Hotel. Carretera de Valls C-37, Km 60. Santa Margarida de Montbui. Davant cruïlla a l’Ermita de la Tossa de Montbui.

La Junta Directiva de l’Associació de Propietaris  Forestals serres Miralles-Orpinell, en reunió del 21 d’abril del 2022 i en compliment del que estableix a l’article 16è dels Estatuts, ha acordat convocar l’Assemblea General Ordinària.

ORDRE DEL DIA

1.  Lectura de l’acta de la darrera Assemblea  (09 de desembre de 2021)

2. Examen i aprovació, si escau, estat de comptes de l’any 2021 i pressupost del 2022

3. Informe del president, resum de les activitats realitzades el 2021

4. Examen i aprovació, si escau, del Programa Anual d’Actuacions 2022 amb la Diputació de              Barcelona

5. Proposta de  nous socis i vocals Junta Directiva

6. Torn obert d’intervencions

7. Aprovació de l’acta de l’Assemblea (nomenar dos socis per a tal fi)

Cloenda de l’Assemblea General Ordinària a càrrec del Sr. Jordi Reixachs, president.

Igualada, 21 d’abril del 2022
Francesc Sabaté i Saumell
Secretari de la Junta Directiva

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.