ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA

La Junta Directiva de l’Associació de Propietaris Forestals serres Miralles-Orpinell, en reunió de l’11 de novembre de 2021 i en compliment del que estableix a l’article 16 dels Estatuts, ha acordat convocar l’Assemblea General Extraordinària

Dijous 9 de desembre de 2021

Hora: 18:00 hores (17:30 en primera convocatòria)
Lloc: Consell Comarcal de l’Anoia. Plaça Sant Miquel, 5 d’IGUALADA

ORDRE DEL DIA

  1. Lectura de l’acta de la darrera Assemblea (31 maig de 2021)
  2. Proposta i aprovació, si escau, de nous socis
  3. Amb motiu de la defunció del Sr. Jaume Olivella, elecció de nou president
  4. Proposta i aprovació, si escau, d’una nova Junta Directiva i comunicar-ho al Registre d’Associacions de la Generalitat.
  5. Torn obert de paraula
  6. Aprovació de l’acta de l’Assemblea (nomenar dos socis per a tal fi) 

Igualada, 16 de novembre de 2021

Francesc Sabaté i Saumell
Secretari de la Junta Directiva

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.