Inici

El repte del nostre temps

La caiguda de l’economia forestal ens ha portat a l’abandonament de moltes finques amb el creixement desmesurat de vegetació. El canvi climàtic, la pressió social, la falta d’aigua ens porten a una situació límit davant l’amenaça de grans incendis, sequera i plagues.
És el nostre repte preservar la biodiversitat, el paisatge i l’equilibri entre el bosc i l’activitat humana, fomentant la gestió forestal, la planificació conjunta i treballar per sumar els esforços de tots.

Planificació Forestal Conjunta

La gestió forestal requereix planificació. La planificació conjunta permet treballar amb una visió del territori i planificar també els punts estratègics per a la prevenció d’incendis.

Incendi
Bellprat, Miralles Tous

Aquest juliol de 2021 hem patit un virulent incendi que ha cremat 1700 ha. Ara la prioritat és treballar per la recuperació de la zona cremada. Hem redactat un Pla de Restauració amb les actuacions que començarem amb immediatesa.

Prevenció d’incendis

La Planificació Conjunta és una eina clau per la prevenció d’incendis forestals. Amb col·laboració de totes les administracions i els Bombers GRAF hem planificat les estructures a efectuar.

Pastures extensives

Projectes agro-silvo-pastorals per al manteniment del sotabosc i la prevenció d’incendis forestals.

Projecte Life Climark

L’Associació col.labora amb el projecte Europeu Life Climark per la creació d’un mercat de crèdits climàtics.